Rekomendacje od Krajowej Izby Domów Opieki KIDO dla naszej firmy.
Rekomendacje od Krajowej Izby Domów Opieki KIDO dla naszej firmy.


Spóła Polska.pro otrzymała od Krajowej Izby Domów Opieki rekomendację, jako wiarygodny parter w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla placówek opieki długoterminowej. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
Scroll to Top