Ponad 103 miliony złotych dla Przedsiębiorstw Społecznych ! Nowy konkurs!!!
Ponad 103 miliony złotych dla Przedsiębiorstw Społecznych ! Nowy konkurs!!!

📣 Ponad 103 miliony złotych dla Przedsiębiorstw Społecznych ! Nowy konkurs !!!

Od 27 czerwca do 17 lipca 2023 roku można składać wnioski w celu pozyskania środków z programu:  „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej" na lata 2022-2025 (nabór nr 2)” .

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności..

💰  Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego do 190 000 zł na jedno Przedsiębiorstwo Społeczne, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania:

- Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

- Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

- Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach programu można sfinansować między innymi:

- zakup środków trwałych, wyposażenia, przeprowadzenie remontu lub adaptacja pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia takiej działalności,

- zakup wyposażenia umożliwiającego rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych,

- rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych, odtworzonych bądź zmodernizowanych środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu niezbędnych do świadczenia usług społecznych,

- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej,

- rozwijanie potencjału w realizacji usług społecznych przez: zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do świadczenia usług społecznych,

- cyfryzacja obsługi klientów lub podopiecznych PES w zakresie świadczenia usług, umawiania wizyt, itp.,

- rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności w szczególności związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu, 

O wsparcie mogą ubiegać się tylko: 👇

  • Podmioty posiadające status Przedsiębiorstwa Społecznego,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, które zobowiążą się do uzyskania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego w terminie określonym przez Ministra w ogłoszeniu o naborze.

Od 2024 roku pula środków dla Przedsiębiorstw Społecznych znacznie wzrośnie. Będzie można pozyskać dofinansowania do ponad 1 000.000 zł oraz szereg przywilejów związanych z prowadzeniem tego typu działalności.

Więcej inforamcji: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Plan,Odbudowy,,4310.html

Jako partner #KIDO mamy dla Państwa dedykowaną ofertę i zapraszamy do skorzystania z naszych usług dedykowanych dla Domów Opieki. 💼📄

Zespół #Polska.pro 🇪🇺

Scroll to Top