600 000 zł dotacji dla firm z branży Hotele, Restauracje, Catering (HoReCa).

Początkiem 2024 roku rozpocznie się program, którego celem jest wsparcie mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w sektorach: HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura.

Planowany poziom dofinansowania wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis, dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 600 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł.

Zgodnie z projektem Regulaminu wyboru projektów, opublikowanym przez PARP, nabór skierowany będzie do MŚP, które w 2020 lub 2021 roku, odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczonych rok do roku, w porównaniu z 2019 lub 2020 r. W przypadku gdy, przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

Dodatkowo rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

Przedmiotem wsparcia będą projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

– inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,

– inwestycje związane z zieloną transformacją,

– inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,

– inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku

z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

–  podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,

–  usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Planowany termin konkursu to I kwartał 2024 roku. 

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą współpracy w ramach powyższego programu, jak również innych pozwalających na pozyskiwanie środków na rozwój firm oraz Państwa organizacji zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego TUTAJ

Ciasteczka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.