Biznes prospołeczny
Biznes prospołeczny

Każda funkcjonująca na rynku firma poza tworzeniem wartości materialnych spełnia również

społeczną funkcję. Czyli poprzez swoje usługi i produkcję zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej lub

regionalnej lub ogólnopolskiej. Wytwórcy usług i towarów służą nam swoja wiedzą i pomysłami

zaspokajając nasze potrzeby bytowe. Jest to dla naszego codziennego życia bezcenne.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty stworzyliśmy model biznesowy zawierający komponent

społeczny. Model ten zasilany jest dotacjami z ekonomii społecznej.

W efekcie oznacza to, że firma pozyskuje bezzwrotne wsparcie finansowe nawet do 600.000 zł. A nasz

zespół zapewnia przygotowanie otoczenia biznesowego do pozyskania dotacji, pozyskanie

bezzwrotnej dotacji, rozliczenie dotacji oraz stworzenie warunków do pozyskania kolejnej.

Firma zyskuje wsparcie finansowe na obniżenie kosztów funkcjonowania lub poszerzenie działalności,

wprowadzenie nowego produktu oraz staje się ważnym elementem na mapie zaspokajania potrzeb

społecznych różnych środowisk.

Scroll to Top