Edukacja w biznesie
Edukacja w biznesie

Rozwój firmy to edukacja. Uczymy się my właściciele i uczyć musz się nasi pracownicy. Szybko

zmieniający się współczesny rynek wręcz przymusza nas do poznawania nowych rozwiązań oraz

nowych zasad wprowadzania usług czy produktów na rynek.

Edukacja bywa bardzo kosztowna. Nasz model biznesowy daje możliwości pozyskania dotacji na

edukację zasobów ludzkich w firmie.

Jest to do 80% bezzwrotnej dotacji na szkolenia, seminaria i poszerzenie akademickiego

wykształcenia.

Scroll to Top