Ponad 146 milionów PLN dotacji w Małopolsce na infrastrukturę opieki i usługi dla osób potrzebujących wsparcia.

Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A

W ramach działania 5.6 możliwe jest wsparcie infrastruktury społecznej prowadzonej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Od 28 marca do 3 czerwca można ubiegać się  w ramach typu projektu A o dotację w celu:

1)    budowy, przebudowy, rozbudowy infrastruktury społecznej zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w poniżej wymienionych formach zdeinstytucjonalizowanych;

2)    zakupu sprzętu i wyposażenia służącego zapewnieniu kompleksowej opieki osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w poniżej wymienionych formach zdeinstytucjonalizowanych.

Dopuszczalna jest inwestycja w rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia – ale tylko tych które będą świadczyć opiekę w formie dziennej lub krótkookresowego pobytu całodobowego (miejsca całodobowe okresowego pobytu, tj. opieka wytchnieniowa) oraz w infrastrukturę rodzinnych domów pomocy. Dodatkowo wsparcie obejmować może placówki zapewniające dzienną opiekę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zostały utworzone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie rekomendacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Rozwój infrastruktury w powyższym zakresie oraz zakup doposażenia ma przyczynić się do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej.

O dotacje mogą ubiegać się między innymi: Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Podmioty Ekonomii Społecznej.

Pula naboru: 94 420 142,00 PLN

Wartość dofinansowania 92 % !

Link do naboru: https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7316-dzialanie-56-infrastruktura-opieki-w-spolecznosci-lokalnej-typ-projektu

8.6 – Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Od 12 kwietnia br. istnieje możliwość składania wniosków na pozyskiwanie środków finansowych w działaniu

UWAGA ! Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną formę działalności) na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

O dotacje mogą ubiegać się między innymi: MŚP, Podmioty Ekonomii Społecznej.

Pula naboru: 54 083 041,66 PLN.

 Wartość dofinansowania 95 % !

W ramach typu A przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, obejmujących zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie) lub poprzez usługi w ramach dziennych domów pomocy społecznej, klubów seniora, rodzinnych domów pomocy (w rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwym w tym zakresie).

W ramach typu B realizowane będą działania wspierające opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, (np. poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów).

W ramach typu C będą realizowane projekty infrastrukturalne, komplementarne wobec zakresu typów A, B.

Typy projektów (A, B, C) mogą być łączone.

Link do naboru: https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7829-86-opieka-nad-osobami-potrzebujacymi-wsparcia-w-codziennym-funkcjonowaniu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji.

Ciasteczka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.